Vivamam's Blog

Bästa Maud via Eva!
Vi har i dag 5 ooo namnunderskrifter i ärendet och har förlängt tiden av namninsamlingslistan till den 20 april.
Att ca: 5000 enskilda företagare och 100 000 behandlande patienter blir strandsatta och inte kan få tillgång till sina mediciner är inte OK.  Därför kan vi tyvärr inte ha förståelse för kalenderskäl hos en folkvald politiker. Hoppas att ni har förståelse för det, då vi inte vill bidra till större arbetslöshet och sjukfrånvaro i Sverige.

 Vänligen Monika Swärd,

Bästa Monika,

Tack för ditt mail till Maud Olofsson. Tyvärr har Maud på grund av kalenderskäl ingen möjlighet att ta träffa er. Jag beklagar detta men hoppas att du har förståelse för att tiden helt enkelt inte räcker till.

Med vänlig hälsning

Eva Ankersjö

Assistent till Näringsminister Maud Olofsson
Näringsdepartementet
SE-103 33 Stockholm
Besöksadress Mäster Samuelsgatan 70
+ 46 8 4058070

Annonser
Demonstration mot EU-direktiven om reglering av kosttillskott

Den 15 juni 2004 höll Livsrörelsen och hälsorörelsen en demonstration i Stockholm mot det beslutande EU-direktivet som kommer att förminska tillgången på vitaminer &mineraler samt kosttillskott i Sverige. Omkring 200 personer tågade från Sergels torg till Rålambshovsparken i Stockholm. Artisten Thomas Di Leva var huvudtalare på Sergelstorg. konstaterade i sitt anförande att EU:s politik går emot folkhälsan, samt att det är absurt att man förbjuder EU-medborgarna att äta vilka vitaminer eller kosttillskott de vill. Att tomater som nu har en vetenskapligt bevisad effekt mot prostata cancer –Så om vi äter tomater, skall dom då skrivas ut via en Leg. Läkare eller kommer vi att hamna i fängelse?
Alla som deltog i demonstrationen var rörande överense om att det måste bli en ände på detta även vad det gäller de kommande direktiven inom örter och homeopatika.
Demonstrationståget vandrarde sedan från Sergelstorg till Rålambshovsparken med Thomas & Katharina Di Leva och SNS-ordförande Monika Swärd i täten under eskort av polisen.
I parken var stämningen hög med många prominenta talare. Först ut var Peter Whilhelmson Ordförande SNLF och Bertil Wosk som talade viktigheten med kostillskott för hälsan. Susanne Nordling Vice Orförande i KAM talade om dirktivens innebörd nationellt och internationellt. Thomas Di Leva höll också en gemensam meditation med alla på plats för att folket skall få välja sin egen kost och behandlings form.
Solen sken det var en fantastisk dag med början för att låta oss TM/CAM medicinare få arbeta med våra yrkeskunskaper och att folket skall få även i fortsättningen välja sin egen behandlings form av vård.
Besök gärna:
www.kam.se
www.dileva.com

Artikel från Metro
STOCKHOLM Omkring 200 personer tågade i dag från Sergels torg till Rålambshovsparken i Stockholm i protest mot EU:s förbud mot flera viktiga vitaminer och kosttillskott.

EU samt diverse multinationella storföretag inom läkemedelsbranschen driver en kamp mot mindre konkurrenter som sysslar med framtagning av vitaminer, mineraler och andra kosttillskott samt med alternativ medicin. 1995 utkämpades en första strid i USA där multinationella jätteföretag försökte att helt sonika få alternativa behandlingsformer förbjudna. En protestvåg bland hälsofrämjare och allmänheten lyckades då förhindra ett sådant förbud. Sedan dess har processer drivits fram och tillbaka, och de multinationella storföretagens lobbyister i EU-parlamentet har lyckats driva igenom att flera viktiga vitaminer för kroppen har blivit förbjudna inom EU. Särskilda kvoter för vissa viktiga ämnen för kroppen har även satts upp av EU:s beslutsfattare, efter påtryckningar av de mäktiga storföretagens lobbyister.

De multinationella jättarnas syfte är att försämra folkhälsan, för att på så sätt kunna prångla ut sina läkemedel och egentillverkade kosttillskott, istället för den naturmedicin och de alternativa läkemedel som ofta produceras lokalt och säljs i hälsokostbutiker. Processen att bekämpa de sunda och naturliga vitaminerna och kosttillskotten går allt längre i EU, och av denna anledning samlades i dag de 200 demonstranterna i Stockholm.

Demonstrationen inleddes på Sergels torg. Artisten Thomas Di Leva var huvudtalare och konstaterade i sitt anförande att EU:s politik går emot folkhälsan, samt att det är absurt att man förbjuder EU-medborgarna att äta vilka vitaminer eller kosttillskott de vill.
– Vill de sätta oss i fängelse för att vi äter vilka vitaminer vi vill eller lever som vi själva vill, undrade Di Leva.

Demonstrationståget gick sedan genom huvudstaden och anlände till Rålambshovsparken, där bl a företrädare för Kommittén för Alternativ Medicin höll anföranden om turerna kring EU:s vitaminförbud. Talarna uppmanande allmänheten att protestera mot EU:s allt mer långtgående inskränkningar, och att vi måste värna rätten för medborgarna i EU att få välja sin egen mat och att få fortsätta leva ett hälsosamt liv utan påtvingade onyttiga ämnen.

Som nationalister är Nationaldemokraterna mycket måna om folkhälsan, och vänder sig med kraft mot makthavarnas destruktiva politik och av dem skapade degenererade samhälle. Därför sympatiserar Nationaldemokraterna med budskapet i dagens demonstration.

Fotografier från demonstrationen

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5293

I skrivande stund cirkulerar det en namninsamling som protesterar mot den lag som nyligen infördes och som i princip omöjliggör homeopatisk behandling i Sverige.
På en vecka har listan vuxit från 200 personer till drygt 3000 namnunderskrifter. Insamlingen värnar om rätten till att medborgare i Sverige ska få fortsätta ha tillgång till de tusentals homeopatiska läkemedel som finns tillgängliga i Europa. Medel som inte längre är lagliga i Sverige. För att ett homeopatiskt läkemedel ska vara lagligt i Sverige krävs från och med oktober 2010 att det finns registrerat hos svenska läkemedelsverket. All annan homeopatisk medicin är olaglig i Sverige.

Egentligen bör inte debatten röra sig om hurvida homeopati fungerar eller ej. Däremot varför homeopatiska preparat överhuvudtaget ska behöva registreras då de per defintion är rörsocker och inte ses kunna ha någon som helst medicinsk effekt.
En registrering av ett läkemedel görs dels för att skydda individen mot eventuella biverkningar, dels för att läkemedelstillverkaren ska kunna hävda vissa medicinska effekter. Enligt lag får tillverkare eller importörer inte ange några medicinska effekter av homeopatiska preparat, varför inte heller en registrering kan ses som nödvändig.

För den oinvigde är homeopatins grundtes att lika botar lika. Ett ämne som ger vissa symtom på en frisk individ kan i kraftigt utspädd form verka helande på en patient med liknande symtom. Exempelvis används homeopatmedlet Apis mellifica, bigift mot symtom som allergier med svullnad och rodnad, liknande symtom som utvecklas vid bistick. Huvudargumentet bland de som inte tror på homeopati är att den aktiva substansen är så utspädd att det inte finns någonting kvar i det homeopatiska medlet annat än rörsocker. En av våra nobelpristagare i medicin, Luc Montagnier forskar i den här typen av höga utspädningar. Till skillnad från i Sverige erbjuder flertalet europeiska länder ett obegränsat antal olika homeopatiska medel till försäljning på apotek och många läkare är dessutom utbildade i homeopati. Som exempel kan nämnas Österrike med fler än 500 läkare som behandlar med homeopatiska preparat. Idag finns det ett antal aktuella kliniska studier i homeopati som kan studeras vidare på läkarorganisationen Homeopathy Europes hemsida.

 

Skicka gärna mitt meddelande vidare till de vänner/kolleger som skulle kunna vara intresserade, tack!

Med vänlig hälsning

Här kommer Sandras båda svar. 

Hej igen Mari
Punkt tre i direktivet är som sagt ingen lagparagraf utan mer en instruktion till hur vi ska tolka de senare bestämmelserna i direktivet (Artiklarna). Som arbetande homeopat får du föra in homeopatiska läkemedel och även sälja/distribuera dem vidare till dina patienter så länge de är registrerade i Sverige. Du får annars bara föra in oregistrerade produkter för eget bruk. Regelverket skiljer inte på arbetande homeopater och patienter etc
Sandra Holt
Handläggare
Enheten för växtbaserade läkemedel

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 – 17 42 50, växel: 018 – 17 46 00
Fax: 018 – 54 85 66
sandra.holt@mpa.se
www.lakemedelsverket.se
Hej Sandra, 
Tack för Ditt svar.
Det framgick kanske inte så tydligt men mina frågor utgick ifrån praktiserande (arbetande) homeopater. 
Det står klart och tydligt i § 3 att man inte får hindra handeln och utvecklingen av läkemedel inom gemenskapen
Får man som arbetande homeopat föra in homeopatika från gemenskapen till Sverige?
Bästa hälsningar
Maria Eselböc

Hej Maria!
Tack för din fråga.
Först och främst vill jag betona att lagstiftningen gällande införsel är densamma för alla läkemedel. Här finns alltså inte en speciell lag för homeopatiska läkemedel. Inte heller har bestämmelserna ändrats under 2010 utan det är samma regler som gäller sedan länge.
Det förhållande du beskriver, att endast personlig införsel för eget bruk tillåts, gäller då läkemedlet inte är registrerat eller godkänt i Sverige. Läkemedel som är registrerade eller godkända i Sverige kan man även få levererade per post för eget bruk, under förutsättning att de är registrerade eller godkända även i avsändarlandet.
De punkter du hänvisar till i direktivet är främst en sorts förklarande punkter som inleder direktivet. Det är sedan Artikel 1-130 i direktivet som lägger upp det regelverk vi har att förhålla oss till.
När det gäller den svenska översättningen av punkt 30, handlar det om möjligheterna till post-försändelser, vilket alltså i Sverige endast får ske under förutsättning att läkemedlet är registrerat eller godkänt i både avsändar- och mottagarland. Denna bestämmelse finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige (LVFS 1996:5)
Införsel genom försändelser m.m.
 Införsel av läkemedel genom postförsändelse eller motsvarande får äga rum från ett land inom EES om följande förutsättningar är uppfyllda;
a)       Läkemedlet är för mottagarens personliga bruk,
b)       Läkemedlet är godkänt i det andra EES-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet,
c)       Läkemedlet är godkänt och receptfritt i Sverige eller i fråga om receptbelagda läkemedel, förskrivet av en behörig förskrivare inom EES.
Varje sådan försändelse får innehålla en mängd läkemedel som motsvarar högst ett års förbrukning.
Vänliga hälsningar,
Sandra Holt
Handläggare
Enheten för växtbaserade läkemedel

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 – 17 42 50, växel: 018 – 17 46 00
Fax: 018 – 54 85 66
sandra.holt@mpa.se
www.lakemedelsverket.se

 

 

Jag vill ifrågasätta Läkemedelverkets förbud att med postens hjälp importera homeopatiska läkemedel från EU. Från och med november 2010 är det endast tillåtet att personligen åka utomlands och ta med sig homeopatiska läkemedel för privat bruk. 
Jag har läst i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0128:sv:PDF
Där
står bland annat att läsa på sidan 1 §3:Dock gäller att medlen för att uppnå detta syfte inte får hindra utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel inom gemenskapen.
Vidare finns att läsa sida 3 § 24:Bestämmelserna i fråga om tillverkningen, kontrollen och inspektionen av homeopatika måste harmoniseras för att tillåta fri rörlighet inom hela gemenskapen för säkra medel av god kvalitet.
Hur skall jag tolka den svenska översättningen av § 30:Personer som förflyttar sig inom gemenskapen har rätt att medföra en skälig mängd läkemedel som de erhållit i laga ordning och som är avsedd för personligt bruk. Det måste också vara möjligt för en person som är bosatt i en medlemsstat att från en annan medlemsstat erhålla en skälig mängd läkemedel för personligt bruk.
Den engelska orginaltexten lyder så här:In this connection persons moving around within the Community have the right to carry a reasonable quantity of medicinal products lawfully obtained for their personal use. It must also be possible for a person established in one Member State to receive from another Member State a reasonable quantity of medicinal products intended for his personal use.
Ytterligare trevlig läsning finns under artikel 14, 15 och 16.
Jag förväntar mig ett ställningstagande och förblir med vänliga hälsningar
Maria Eselböck

 


När den gamla visdomen och naturen vill ge sitt läkande i form av andra behandlingsmetoder så är det från och med april i år tänkt att det skall kosta för att jag som liten människa skall kunna ta del av det i den lokala hälsobutiken liksom överallt annars.

Om det ens finns att tillgå på marknaden. De som idag finns tillgängliga kan i många fall bli berörda av den dyra hanteringen och helt försvinna från hyllorna i Sverige.

Så här svarar Sandra Holt som är handläggare på läkemedelsverket vid enheten för växtbaserade läkemedel på min fråga om hur den nya lagstiftningen kommer att slå i Sverige:

Hej Maria!

Ja, du har rätt i att det blir en del nyheter för homeopatiska läkemedel och växtbaserade läkemedel sista april i år. För Sveriges del blir det däremot inget som kommer märkas så jättetydligt ute i butikerna.

 Om vi börjar med homeopatika så är det här en förändring som pågått ända sedan mitten av nittiotalet. Homeopatika gick då från att räknas som livsmedel till att, rent lagstiftningsmässigt räknas som läkemedel. Redan då kom lagen om att alla homeopatika ska registreras här hos Läkemedelsverket. Eftersom det inte fanns möjlighet att granska alla produkter som fanns på marknaden i ett svep så fick alla som anmälde sig ett tillfälligt försäljningstillstånd i väntan på att vi skulle granska produkterna. De här produkterna har kallats för ”frilistade homeopatika”. Det som händer sista april i år är att det tillfälliga försäljningstillståndet löper ut. Inga ogranskade/frilistade produkter får alltså säljas efter sista april i år. Men vid det laget kommer vi istället att ha granskat och registrerat i stort sett alla produkter så det är inte särskilt många produkter som försvinner från marknaden pga det här.

 När det gäller växtbaserade läkemedel så har de ju i Sverige tidigare omfattats av lagstiftningen för naturläkemedel och redan granskats av Läkemedelsverket. En EU-gemensamma lagstiftning säger nu att de ska heta ”Växtbaserade läkemedel” eller ”traditionellt växtbaserade läkemedel” istället, vilket innebär att vi helt enkelt gör en omklassning i Sverige. Från att tidigare ha varit naturläkemedel så blir produkterna nu växtbaserade läkemedel eller traditionellt växtbaserade läkemedel. Det som i praktiken händer sista april i år (eller egentligen 2012 eftersom tidsfristen för de här produkterna har förlängts med ett år) är att växtbaserade naturläkemedel inte längre får säljas. Inte heller här försvinner alltså någon grupp av produkter från marknaden. Ute i Europa däremot är situationen delvis en annan just för växtbaserade läkemedel eftersom de i många andra länder inte varit registrerade/godkända hos läkemedelsmyndigheterna tidigare. Gruppen naturläkemedel är nämligen speciell för Sverige. Produkter som aldrig granskats tidigare har ofta större problem med kontroll och kvalitet på tillverkningen och så vidare och de kan därför få svårigheter att klara vissa av de krav som ställs på läkemedelstillverkning.

Fråga: Vad händer när man importerar från andra länder där regeln inte gäller? Tar man in preparatet som privatperson för eget bruk, då gäller väl inte lagen om registrering?

Vad händer om man sedan skänker bort medicinerna? till någon utan utbildning eller kunskap om läkemedlen?

Sandra H:När det gäller import så är det precis som du säger tillåtet att köpa med sig en produkt för privat bruk när man själv reser utomlands även om den inte är registrerad eller godkänd här. Detta gäller dock inte postförsändelser, så all internethandel med oregistrerade eller icke godkända produkter är olaglig, även för privat bruk. Tullen har ganska strikta regler för införsel av läkemedel. Om du vill kan du läsa mer på vår hemsida, t.ex. här:

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-skicka-lakemedel/

 I övrigt gäller det att använda sunt förnuft när man handlar för eget bruk. Och likadant när man tar emot ”gåvor ” i form av läkemedel, örter och liknande från vänner och bekanta. Om något händer den individ du givit ett olagligt läkemedel så är det inte läkemedelslagstiftningen utan andra lagar som gäller.

 Jag hoppas att du fått svar på dina funderingar. Om inte är det bara att höra av sig igen. Du får gärna ringa mig om du har fler funderingar.

Hälsningar,

Sandra Holt
Handläggare
Enheten för växtbaserade läkemedel

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 – 17 42 50, växel: 018 – 17 46 00
Fax: 018 – 54 85 66
sandra.holt@mpa.se

Vänligen läs frågorna från slutet och framåt för att få rätt ordningsföljd.

Från: Monika Swärd

E-postadress: monika@phenix.se

Meddelande: Herr Socialminister!
Här är svaret från läkemedelsverket, se längre ner i mejlet.
För mig som yrkesverksam Homiatriker med inriktning Homeopati innebär det att jag blir tvingad att sluta mitt företag och verksamhet jag har drivit sedan 1991. Samt att alla mina patienter blir utan behandling och hjälp. Är det avsikten med detta beslut?
Vet att ni har tillhanda hållit konsekvensanalyser gällande detta ämne. Men vill dock påminna Herr Socialminister om att det bidrar endast till att det blir de självföreskrivna preparaten som säljs överdisk som kan överleva på marknaden. Den inviduellet anpassade Homeopatikan, föreskriven av utbildad homeopat/Homiatriker kan inte arbeta vidare pga. den ekonomiska konkurrensen. Det finns inget företag i Sverige som har råd att lagerföra de prepparat, beredningar och styrkor som den yrkesverksamma arbetar med, då omsättningen är för ringa. Det är dock de medlerna som tusentals personer behöver för sina sjukdommar.
Är avsikten att utrota en hel yrkeskår och en växande grupp egenföretagare genom att förbjuda dom möjligheten till användandet av sina egna verktyg?

Vänligen Monika Swärd

Hej Monika!
Tack för din fråga.
Tyvärr är det precis som du säger att medlen bara får importeras från utlandet (gäller även via internet) så länge de är registrerade i Sverige. Den enda lagliga vägen att importera oregistrerade produkter är att patienten själv reser utomlands och köper hem produkten för personligt bruk.
 
Om det är en hel serie produkter det handlar om kan du även höra med tillverkaren om de är intresserade av att registrera sina produkter i Sverige.
 
Tveka inte att kontakta oss igen om du har ytterligare funderingar.
Vänliga hälsningar
 
 

Sandra Holt
Handläggare
Enheten för växtbaserade läkemedel

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 – 17 42 50, växel: 018 – 17 46 00
Fax: 018 – 54 85 66
sandra.holt@mpa.se
www.lakemedelsverket.se
 
 
—–Ursprungligt meddelande—–
Från: noreply@mpa.se [mailto:noreply@mpa.se]
Skickat: den 27 oktober 2010 19:00
Till: Registrator
Kopia: monika@phenix.se
Ämne: E-post via ”Kontakta oss” – Fråga: Hur från yrkesverksam inom homeopati företagare.
 
E-postmeddelandet skickades från: monika@phenix.se
 
Till Lmv/homeopati.
Hej arbetar yrkesmässigt med homeopati och utifrån LV-riktlinjer, EU-direktiv och läkemedelslagen som angivits så kommer jag ej att kunna tillhandahålla de medel i de potenser och beredningar jag behöver för min yrkesverksamhet.
Har varit i kontakt med samtliga tillverkare i Sverige och ingen kan tillhanda hålla de produkter jag behöver. Så min fråga är hur gör jag då?
Som jag har förstått det hela kan jag ej heller importera från utlandet då de medel, potenser och beredningar som mina behandlande patienter behöver för sin vård, eftersom de inte  finns registrerade i Sverige.
 
Vänligen Dipl. Homiatriker Monika Swärd
 
Monika Swärd
Mejl: :monika@phenix.se
Tfn: 0708-33 89 14
Blogg: http://phenixkliniken.wordpress.com
Twitter: http://twitter.com/phenixkliniken

När EU-direktiven införlivas i svensk lagstiftning leder det till yrkesförbud för svenska yrkesmän/kvinnor. Däremot kan samma yrkesgrupp i Europa fortsätta att arbeta då varje land väljer hur de införlivar och tillämpar direktiven i sin inhemska lagstiftning. Läkemedelsverket informerade teraputerna att frilistningen upphör per den 30 april 2011.

Alla de företag som arbetar yrkesverksamt inom privatvården och är egenföretagare drabbas och kan inte använda de homeopatiska läkemedel som krävs. En professionell homeopatisk behandling kräver tillgång till ca 4000 olika homeopatiska läkemedelssubstanser. För närvarande finns 663 registrerade produkter där flera leverantörer har produkter med samma substans.

Hårdast drabbas patienterna som inte längre kommer att ha tillgång till de homeopatiska läkemedelssubstanserna som en professionell terpeuter förskriver. De som arbetar med homeopatiska läkemedel kommer nu starkt att påverkas framför allt för att de inte kommer att kunna ge den vård som övriga EU-medborgare har möjligheten att få.

Det finns ingen anmäld skada av homeopatiska läkemedel, och inga biverkningar från homeopatika har rapporteras.

Hur vill Socialministern ge svenska medborgare möjlighet till fortsatt professionell homeopatisk behandling och yrkesutövarna möjlighet och  tillgång till homeopatika på laglig väg?
Gunnel Wallin (c)

   
   
   
  Dnr S2010/4971/HS
   
     
Socialdepartementet
Socialministern
 
 
 
 
 
 
 
Till riksdagen

 

Svar på fråga 2009/10:944 av Gunnel Wallin (c) Homeopatiska läkemedel

 Gunnel Wallin har frågat mig hur jag vill ge svenska medborgare möjlighet till fortsatt professionell homeopatisk behandling och yrkesutövarna möjlighet och tillgång till homeopatika på laglig väg.

 Enligt läkemedelslagen (1992:859) ska homeopatiska läkemedel registreras hos Läkemedelsverket för att få säljas på den svenska marknaden. Läkemedelsverket har i dagsläget registrerat cirka 700 homeopatiska läkemedel.

 Undantag från kravet på registrering gäller för s.k. frilistad homeopatika. Det är fråga om cirka 450 produkter som, enligt en övergångsbestämmel-se till läkemedelslagen, får säljas till och med den 30 april 2011 trots att de inte har granskats av Läkemedelsverket. Härefter måste även dessa läkemedel vara registrerade för att få säljas på den svenska marknaden.

Vid utredningen av en ansökan om registrering av ett homeopatiskt läkemedel bedömer Läkemedelsverket bland annat kvalitet, säkerhet, märkning och homeopatisk användning. Produkter som säljs olagligt i Sverige utgör ett allvarligt problem bl.a. eftersom deras kvalitet och säkerhet inte har granskats av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket arbetar med att komma till rätta med denna försäljning.

 Läkemedelsverket räknar med att ha bedömt all frilistad homeopatika vid övergångsperiodens utgång. De produkter som uppfyller kraven på bl.a. kvalitet och säkerhet registreras och kan behållas på den svenska mark­naden. Det bör också påpekas att det inte finns något hinder mot att ansöka om att nya homeopatiska läkemedel registreras och därefter kommer in på marknaden.

 Stockholm den 30 juni 2010

Göran Hägglund